Conducere
Conducerea directiei este asigurata de un director executiv si doi directori executivi adjuncti;


Dr. Badea Nicolae - DIRECTOR EXECUTIV


Cons.Juridic Diaconu Jana - Director Executiv Adjunct

Ec. Udubasa Stefania Daniela - Director Executiv Adjunct Economic