Legi specifice

Legislatie specifica asistentei sociale

Legea Nr. 47/2006 privind Sistemul National de Asistenta Sociala;

H.G. Nr. 1432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;

H.G. Nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

O.G. Nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobata prin Legea nr. 515/2003.

 

Legislatie privind protectia copilului

Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. Nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

Legea Nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

Legea Nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;

H.G. Nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;

H.G. Nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului;

Ordin A.N.P.C.A. Nr. 18/2003 privind aprobarea Ghidului Metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap;

Ordin A.N.P.C.A. Nr. 36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare.

 

Legislatie privind persoane adulte cu handicap/persoane varstnice

Legea Nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

H.G. Nr. 430/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

Legea Nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.