Formulare


Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități

    - Descarcă Lista cu Documente necesare incadrării într-un grad de handicap

    - Descarcă Cerere

    - Descarcă Fișa de evaluare psihologică

    - Descarcă Fișa psihopedagogică

    - Descarcă Factorii de mediu (Anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special)

    - Descarcă Fisa medicală sintetică

  


Cerere de Acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea:

    - Cerere de Acreditare

   


Formulare privind liberul acces la informatie conform legii 544:

    - Cerere tip informatii

    - Raspuns la reclamatie

    - Reclamatie administrativa (1)

    - Reclamatie administrativa (2)

 

Formulare drepturi si facilități pentru persoanele cu dizabilitati

    - Descarcă : Cerere bilete transport pentru asistent personal

    - Descarcă : Cerere bilete transport pentru persoana cu handicap