Adrese

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VÂLCEA

Sediul central:

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28 cod: 240191
Mun. Rm. Valcea, jud. Valcea
Tel. : 0250 734 270 
0350 401 729 
Fax : 0250 734 270 
E-mail: dgaspcvl@yahoo.com

 

Locaţie servicii:

  • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI
  • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  • COMPARTIMENT SECRETARIAT COMISIE PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  • COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
  • COMISIA DE EXPERTIZĂ PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
  • COMPARTIMENT PREVENIRE ŞI MARGINALIZARE SOCIALĂ
  • SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLĂŢI PRESTAŢII SOCIALE

Str. Ferdinand nr. 32
Mun. Rm. Valcea, jud. Valcea
Tel. : 0350 420 276 
0350 420 277 
Fax : 0350 420 275  
E-mail: dgaspcvl@yahoo.com