Anunturi
 • Borderou de afisare la proba scrisa - functii publice de conducere - concurs organizat in data de 15.10.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor selectiei dosarelor, pentru concursul programat in data de 15.10.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor finale la concursul de ocupare a unor posturi vacante - functii publice, organizat incepand cu data de 30.09.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor probei de interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante - functii publice, organizat in data de 04.10.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor contestatiei la proba scrisa la concursul organizat in data de 30.09.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor la proba scrisa - functii publice - la concursul organizat in data de 30.09.2019. (Descarcare )
 • Borderou de afisare a rezultatelor selectiei dosarelor pentru concursul programat in data de 30.09.2019. (Descarcare )
 • Anunț privind rezultatele finale ale concursului din perioada 17 - 19 sept. 2019. (Descarcare )
 • Proces Verbal - Rezultate proba de interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante - personal contractual. (Descarcare )
 • Borderou cu afisarea rezultatelor probei de interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante - asistent medical si infirmiera - organizat in data de 19.09.2019. (Descarcare )
 • Rezultate contestatii concurs pentru ocuparea unor posturi vacante - personal contractual, din data de 17.09.2019. (Descarcare )
 • Anunț privind acțiunea de recrutare a persoanelor care doresc să urmeze curs AMP prin Proiecul TEAM-UP "Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor - ID 127169". ( Descarcare )
 • Borderou afisare rezultate la proba scrisa la concursul de ocupare a unor posturi vacante - personal contractual, organizat in data de 17.09.2019. ( Descarcare )
 • ANUNT- DGASPC Valcea organizeaza in data de 15.10.2019, incepand cu ora 10:00 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, functii publice de conducere. ( Descarcare )
 • Rezultat selectie dosare - încheiat azi 06.09.2019, cu ocazia selecţiei dosarelor depuse de către candidaţi pentru concursul organizat la sediul instituţiei începând cu data de 17.09.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante, potrivit Anunţului nr. 50734 din 08.08.2019. ( Descarcare )
 • ANUNT- DGASPC Valcea organizeaza in data de 30.09.2019, incepand cu ora 10:00 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, functii publice de conducere si de executie. ( Descarcare )
 • ERATA - DGASPC Periaoda de depunere a dosarelor pentru concursul organizat a se suntine incepand cu data de 17.09.2019, la sediul institutiei, este de 10 zile lucratoare, respectiv in perioada 23.08.2019005.09.2019, nu cum in mod eronat a fost precizat in anuntul de concurs. ( Descarcare )
 • ANUNȚ - DGASPC Valcea organizează în data de 17.09.2019, începând cu ora 10.00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcții, personal contractual de conducere si de execuție, după cum urmează ( Descarcare )
 • INVITATIE - la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, aferent anului 2019 - 2020.
  ( Descarcare )
 • Borderou de afisare rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional - functionar public de executie - organizat in data de 25.04.2019 - proba scrisa, 25.04.2019 - proba de interviu. (Descarcare)
 • Rezultate concurs promovare din data de 15.04.2019. ( Descarcare )
 • Proces verbal incheiat astazi 12-04-2019 cu ocazia verificarii documentelor depuse pentru examenul de promovare in grad/trapta profesionala organizat la sediul DGASPC Valcea in data de 15-04-2019 potrivit Anuntului 20590/29-03-2019. ( Descarcare )
 • Proces verbal încheiat cu ocazia verificării documentelor depuse pentru examenul de promovare în funcție sau grad profesional a unor salariati din cadrul institutiei. ( Descarcare )
 • ANUNȚ - DGASPC Valcea organizeaza in data de 25-04-2019, examen de promovare in grad profesional a salariatiilor functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu. ( Descarcare )
 • ANUNȚ - DGASPC Valcea organizeaza in data de 15-04-2019, ora 9 la sediul institutiei, examen de promovare in functie/grad profesional imediat superior/treapta de salarizare pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de promovare. ( Descarcare )
 • ANUNȚ privind rezultatul interviului organziat in perioada 28-29 ianaurie 2019, in cadrul Proiectului Team UP-Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169 ( Descarcare )
 • ANUNȚ privind recrutarea persoanelor care doresc să urmeze cursul de asistent maternal profesionist (Descarcare)
 • Revenire corectare ANUNT nr. 64615 din 20.11.2018 Suspendare concursuri programate in 26-27 noiembrie 2018 ( Descarcare )
 • Anunt suspendare concursuri programate in 26-27 noiembrie 2018 ( Descarcare )
 • Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant de referent (contabil) in cadrul Centrului de ingrijire si asistenta Zatreni si inspector de specialitate (economist) in cadrul Centrului recuperare si reabilitare neuropsihiatrica nr. 2 Babeni si CRR Babeni ( Descarcare )
 • Fise de post ( Vizualizare )
 • Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant, personal contraactual Sef centru, Centrul de ingrijire si asistenta Lungesti, CRR Govora, SEC Adulti ( Descarcare )
 • Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant, personal contraactual magazioner in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Zatreni ( Descarcare )
 • Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant, personal contraactual asistent social, Echipa Mobila, CIA Bistrita, CIA Lungesti, CIA Milcoiu, SEC adulti ( Descarcare )
 • Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant, personal contraactual Kinetoterapie CIA Zatreni, CIA Milcoiu, SEC-adulti ( Descarcare )
 • Publicat azi 09.10.2018 - DGASPC Valcea organizeaza in data de 27.11.2018, ora 13 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, personal contractual ( Descarcare )
 • Publicat azi 09.10.2018 - DGASPC Valcea organizeaza in data de 26.11.2018, ora 13 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, personal contractual ( Descarcare )
 • Publicat azi 09.10.2018 - DGASPC Valcea organizeaza in data de 27.11.2018, ora 9 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, personal contractual ( Descarcare )
 • Publicat azi 09.10.2018 - DGASPC Valcea organizeaza in data de 26.11.2018, ora 9 concurs (proba scrisa) pentru ocuparea unor posturi vacante in Statul de functii, personal contractual ( Descarcare )
 • Publicat azi 08.03.2018 - Borderouri de afisare a rezultatelor finale la examenul de promovare in grad profesional functionari publici, organizat in data de 06.03.2018( Descarcare )
 • Publicat azi 06.03.2018 - Borderouri de afisare a rezultatelor la examenul de promovare in grad profesional functionari publici, organizat in data de 06.03.2018( Descarcare )
 • Publicat azi 26.02.2018 - Borderou 11628 de afisare a rezultatelor finale la examenul de promovare in clasa functionari publici, organizat in 26.02.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 26.02.2018 - Proces verbal 11584 incheiat cu ocazia verificarii actelor depuse de catre candidatii pentru concursul de promovare in grad profesional a functionarilor publici de executie, organizat la sediul institutiei incepand cu data de 06.03.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 26.02.2018 - Proces verbal 11572 incheiat cu ocazia sustinerii probei de interviu la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici, organizat in 26.02.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 26.02.2018 - Procese verbale incheiate cu ocazia examenelor de promovare in clasa a functionarilor publici de executie din cadrul aparatului propriu, organizate in data de 26.02.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 22.02.2018 - Proces verbal 10907 incheiat cu ocazia verificarii documentelor depuse de candidati, pentru examenul de promovare in clasa a functionarilor publici, organizat in data de 26.02.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 09.02.2018 - Anunt 7568 - Examen de promovare in clasa pentru functionari publici de executie din cadrul Aparatul propriu, organizat in data de 26.02.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 02.02.2018 - Anunt 7070 si Bibliografii - Examen de promovare in grad profesional imediat superior a salariatilor, functionari publici de executie din cadrul Aparatul propriu, organizat in data de 06.03.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 12.01.2018 - Proces verbal 3259/12.01.2018 incheiat cu ocazia examenului de promovare in grad profesional organizat in data de 12.01.2018.( Descarcare )
 • Publicat azi 12.01.2018 - Borderou de notare 3168/12.01.2018 a rezultatelor la examenul de promovare in grade/trepte profesionale( Descarcare )

Arhiva Anunturi