CARDUL EUROPEAN PENTRU DIZABILITATE

www.dizab.eurocard.gov.ro

Urmare a parteneriatului instituţional dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean Vâlcea, în baza Convenţiei de eliberare a Cardului European pentru Dizabilitate, persoanele cu dizabilităţi din judeţul Vâlcea pot depune cererile pentru obţinerea acestor documente.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în statele membre ale Uniunii Europene, participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa: Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Persoanele care pot beneficia de Cardul European pentru Dizabilitate :

 • Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
 • Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;

Modalitatea de obţinere a Cardului European pentru Dizabilitate:

 • Cardul se eliberează la cerere;
 • Persoanele îndreptățite vor depune o cerere în scris la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, din Bd.Tudor Vladimirescu Nr. 28, Rm.Vâlcea sau pe e-mail:  eurocardvl@yahoo.com

Persoane de contact:

Inspector superior-Merişel Ecaterina şi Şef Serviciu-Borţa Ovidiu, tel.0350420276

Cererea va cuprinde :

 • domiciliul sau reședința;
 • seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor : a certificatului de naștere precum și domiciliul sau reședința, seria, nr. B.I./C.I. a reprezentantului legal al acestuia;
 • numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv  emitentul acestuia;
 • număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
 • semnătura solicitantului sau după caz, a reprezentantului acestuia;
 • la cererea depusă se va anexa şi o fotografie recent, tip buletin.

Modalitatea de depunere a cererii:

 • Cererea poate fi depusă şi de părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.
 • În cazul copilului cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, beneficiar al serviciilor al serviciilor din sistemul rezidenţial, cererea poate fi completată de către reprezentantul legal al acestuia sau şeful centrului, după caz.
 • În cazul adultului cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, beneficiar al serviciilor din sistemul rezidenţial, cererea poate fi completată de către acesta sau după caz, de către reprezentantul legal sau şeful / directorul centrului.

Menţiuni:

 • Cardul European pentru Dizabilitate intră în vigoare de la 01.01.2017, fiind valabil până în luna august 2020, este nominal şi netransmisibil