Hotarari ale Consiliului Judetean Valcea

 

 Hotararea nr. 111/29.05.2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2020  descarcare
 Hotararea nr. 47/18.02.2020 privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023: aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, pe anul 2020.  descarcare
 Hotararea nr.40/28 febr.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.193 din 30 aug.2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare  descarcare
 Hotararea nr. 25/28.febr.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2019 descarcare
 Regulament de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea din 31.05.2017 descarcare

Hotarare Consiliului Judetean Valcea privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
DGASPC Valcea

 descarcare

 Hotarare privind infiintarea DGASPC Valcea

 descarcare

 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea

 descarcare

 Regulament de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea din 16.01.2012 descarcare