Despre Noi


     DGASPC este o institutie publica cu personalitate juridica si functioneaza ca serviciu public specializat in subordinea Consiliului Judetean Valcea.
     Directia, in actuala forma de organizare a fost infiintata in anul 2004 prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 101 din 22 decembrie 2004, in urma comasarii serviciului public de asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap si a serviciului public specializat pentru protectia copilului, conform prevederilor HG nr. 1434 privind atributiile si Regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
     Rolul directiei este acela de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
     In scopul indeplinirii rolului mentionat, la nivelul DGASPC Valcea fiinteaza servicii de protectie de tip rezidential a copilului aflat temporar in dificultate sau victime ale abuzului si violentei, a copilului cu handicap.
     Serviciile alternative de protectie de tip familial vizeaza plasamentul copilului in familia largita, la asistent maternal profesionist sau adoptia copilului.
     In domeniul protectiei persoanelor adulte cu handicap directia are organizate centre de ingrijire si asistenta, centre de recuperare, centre pentru pesoane varstnice.
     Asistenta de urgenta este asigurata prin servicii/centre specializate, respectiv centre de primire/gazduire in regim de urgenta a copiilor sau persoanelor adulte de tip centru de primire in regim de urgenta, centru de criza si respiro, centru pentru gazduirea mamelor singure cu copil nou nascut, centru pentru victimele violentei in familie. In aceste centre, gazduirea este temporara – maxim 45 de zile – pana la rezolvarea situatiei de criza/urgenta sau pana la dispunerea unei masuri de protectie de catre cele doua organisme specializate ale Consiliului Judetean Valcea, respectiv Comisia pentru protectia copilului sau Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
    Tipurile de centre/servicii organizate in subordinea directiei sunt prezentate in organigrama directiei si in sectiunea de prezentare a centrelor.