SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC

 

a) Servicii sociale cu cazare

 

1. Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat Rm. Vâlcea

 

Adresa: Rm. Vâlcea, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, jud. Vâlcea

Telefon: tel. 0786403003

E-mail: cprucane@yahoo.com

Șef centru: Ceaușu Petru Horia

Capacitatea serviciului: 20 locuri

Categoria de beneficiari: copii abuzați, neglijați, exploatați

 

2. Complexul familial pentru copilul cu dizabilități Goranu

Adresa: Rm. Vâlcea, str. Calea București nr. 2A, jud. Vâlcea

Telefon: 0786403040

E-mail: complexfamilialgoranu@yahoo.com

Șef centru: Stanciu Radu

Capacitatea serviciului: 24 locuri, din care:

- Căsuța nr.  1: 12 locuri

- Căsuța nr.  2: 12 locuri

Categoria de beneficiari: copii cu dizabilități separați temporar sau definitiv de părinții lor

 

3. Complex de apartamente – locuințe de tip familial

 

Adresa: Rm. Vâlcea, str. Ferdinand nr. 32, jud. Vâlcea

Telefon: 0786403050

E-mail: complexapartamente4@yahoo.com

Șef centru: Stanciu Radu

Capacitatea serviciului: 36 locuri, din care:

- Apartament 1: 6 locuri

- Apartament 2: 6 locuri

- Apartament 3: 6 locuri

- Apartament 4: 6 locuri

- Apartament 5: 6 locuri

- Apartament 6: 6 locuri

Categoria de beneficiari: copii separați temporar sau definitiv de părinții lor

 

4. Serviciul Căsuța de tip familial Nicoleta “ Băbeni

 

Adresa: oraș Băbeni, str. Calea lui Traianu, nr. 125, jud. Vâlcea

Telefon: 0786403008

E-mail: casutanicoleta.babeni@gmail.com

Șef centru: Tudor Viorica

Capacitatea serviciului: 12 locuri

Categoria de beneficiari: copii cu dizabilități separați temporar sau definitiv de părinții lor

 

5. Casa Materna Rm. Vâlcea

Adresa: Rm. Vâlcea, str. Ferdinand nr. 32, jud. Vâlcea

Telefon: 0786403003

E-mail: casamaternavl@yahoo.com

Șef centru: Ceaușu Petru Horia

Capacitatea serviciului: 5 cupluri mamă-copil

Categoria de beneficiari: mame și copii

 

b) Servicii sociale fără cazare

 

1. Centrul de zi de îngrijire și recuperare pentru copilul cu dizabilități Rm. Vâlcea

 

Adresa: Rm. Vâlcea, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, jud. Vâlcea

Telefon: 0786403017

E-mail: czd2021@yahoo.com

Șef centru: Peri Viorel

Capacitatea centrului: 35 locuri/zi

Categoria de beneficiari:

- copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială şi pentru care Comisia pentru Protecția Copilului a stabilit în Planul individualizat de protecție a copilului cu dizabilități că necesită recuperare prin activităţi specifice de abilitare şi reabilitare;

- copii cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea familiei, pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea, a hotărât în Planul de abilitare-reabilitare pentru copii cu dizabilități programe de recuperare şi reabilitare .

 

2. Serviciul asistență și suport pentru persoane aflate în situații de risc, din care:

 

- Compartiment pentru supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal

- Compartiment pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

- Compartiment pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

- Compartiment – Dispecerat telefon unic – 119

E-mail: sas.ccfp@gmail.com

sas.csvi@gmail.com

sas.ccpc@gmail.com

sas.119vl@yahoo.com

Șef serviciu: Paraschiv Daniela

Capacitatea serviciului: nu este cazul

Categoria de beneficiari: copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal; copii victime ale              infracțiunilor; părinți și copii în situație de risc