Formulare


Serviciul de Evaluare Complexa a copilului cu dizabilitati

- Descarca Acte necesare pentru caz nou/reevaluare a certificatului de handicap copii

- Descarca Lista cu Documente necesare incadrarii intr-un grad de handicap

- Descarca Cerere

- Descarca Fisa de evaluare psihologica

- Descarca Fisa psihopedagogica

Descarca Factorii de mediu (Anexa a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilitati si/sau cerinte educationale special)

- Descarca Fisa medicala sintetica

 


Cerere de Acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea:

Cerere de Acreditare

 


Formulare privind liberul acces la informatie conform legii 544:

Cerere de informatii de interes public

Reclamatie administrativa 1

Reclamatie administrativa 2

Scrisoare de raspuns la cerere

Scrisoare de raspuns la reclamatie

 

Formulare drepturi si facilitati pentru persoanele cu dizabilitati

- Anexa nr. 2 : CERERE privind exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, de bonuri valorice pe suport electronic sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, în baza art. 24 alin.(1), (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap

- Anexa nr. 3 : CERERE pentru decontarea carburantului, în baza art. 24 alin.(9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap;

- Anexa nr. 4 : FORMULAR pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport hârtie, în baza art. 24 alin.(9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap;

- Anexa nr. 5 : FORMULAR pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant), în baza art. 24 alin.(9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap.

Descarca : Cerere de acordare a voucherului pentru achizitionarea de tehnologii asistive si tehnologii de acces

Descarca : Cerere evaluare complexa persoane adulte cu handicap

Descarca : Cerere modalitate de plata a drepturilor prestatiilor sociale aferente gradului de handicap stabilit

Descarca : Declaratie privind utilizarea datelor personale

Descarca : Cerere eliberare rovigneta persoana cu handica

Descarca : Cerere eliberare rovigneta asistent personal persoana cu handicap

Descarca : Cerere eliberare rovigneta insotitor persoana cu handicap

Descarca : Lista cu documentele necesare in vederea evaluarii complexe la comisia pentru persoane adulte cu handicap

Formulare Serviciul Resurse Umane

Descarca : Formular de inscriere concurs

Descarca : Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de lucrator al securitatii

Descarca : Acord privind utilizarea datelor personale

- Descarca: Formular inscriere personal contractual - Anexa nr. 2 din HG 1336/2022