Formulare


Serviciul de Evaluare Complexa a copilului cu dizabilitati

- Descarca Lista cu Documente necesare incadrarii într-un grad de handicap

- Descarca Cerere

- Descarca Fisa de evaluare psihologica

- Descarca Fisa psihopedagogica

- Descarca Factorii de mediu (Anexa a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilitati si/sau cerinte educationale special)

- Descarca Fisa medicala sintetica

 


Cerere de Acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea:

- Cerere de Acreditare

 


Formulare privind liberul acces la informatie conform legii 544:

- Cerere de informatii de interes public

- Reclamatie administrativa 1

- Reclamatie administrativa 2

- Scrisoare de raspuns la cerere

- Scrisoare de raspuns la reclamatie

 

Formulare drepturi si facilitati pentru persoanele cu dizabilitati

- Descarca: Clarificari privind decontul carburantului pentru persoanele cu dizabilitati

- Descarca: Cerere pentru decontarea carburantului in baza art. 24, alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Descarca: Cerere pentru exprimarea optiunii prevazute la art. 24, alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Descarca : Cerere de acordare a voucherului pentru achizitionarea de tehnologii asistive si tehnologii de acces

- Descarca : Cerere evaluare complexa persoane adulte cu handicap

- Descarca : Cerere modalitate de plata a drepturilor prestatiilor sociale aferente gradului de handicap stabilit

- Descarca : Declaratie privind utilizarea datelor personale

- Descarca : Cerere eliberare rovigneta persoana cu handicap

- Descarca : Cerere eliberare rovigneta asistent personal persoana cu handicap

- Descarca : Cerere eliberare rovigneta insotitor persoana cu handicap

- Descarca : Lista cu documentele necesare in vederea evaluarii complexe la comisia pentru persoane adulte cu handicap

 

 

Formulare Serviciul Resurse Umane

- Descarca : Formular de inscriere concurs

- Descarca : Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de lucrator al securitatii

- Descarca : Acord privind utilizarea datelor personale