Formulare


Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități

    - Descarcă Lista cu Documente necesare incadrării într-un grad de handicap

    - Descarcă Cerere

    - Descarcă Fișa de evaluare psihologică

    - Descarcă Fișa psihopedagogică

    - Descarcă Factorii de mediu (Anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special)

    - Descarcă Fisa medicală sintetică

  


Cerere de Acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea:

    - Cerere de Acreditare

   


Formulare privind liberul acces la informatie conform legii 544:

    - Cerere de informatii de interes public

    - Reclamatie administrativa 1

    - Reclamatie administrativa 2

    - Scrisoare de raspuns la cerere

    - Scrisoare de raspuns la reclamatie

 

Formulare drepturi si facilități pentru persoanele cu dizabilitati

    - Descarca: Cerere pentru decontarea carburantului in baza art. 24, alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

    - Descarca: Cerere pentru exprimarea optiunii prevazute la art. 24, alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

    - Descarcă : Cerere de acordare a voucherului pentru achizitionarea de tehnologii asistive si tehnologii de acces

    - Descarcă : Cerere evaluare complexa persoane adulte cu handicap

    - Descarcă : Cerere modalitate de plata a drepturilor prestatiilor sociale aferente gradului de handicap stabilit

    - Descarcă : Declaratie privind utilizarea datelor personale

    - Descarcă : Cerere eliberare rovigneta persoana cu handicap

    - Descarcă : Cerere eliberare rovigneta asistent personal persoana cu handicap

    - Descarcă : Cerere eliberare rovigneta insotitor persoana cu handicap

    - Descarcă : Lista cu documentele necesare in vederea evaluarii complexe la comisia pentru persoane adulte cu handicap

 

 

Formulare Serviciul Resurse Umane

    - Descarcă : Formular de inscriere concurs

    - Descarcă : Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de lucrator al securitatii

    - Descarcă : Acord privind utilizarea datelor personale