Documente interne
 • Politica interna a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea - Ghid privind respectarea principiilor egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (Descarca)
 • Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (Descarca)
 • Politica interna a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectis Copilului Valcea in domeniul hartuirii la locul de munca (Descarca)
 • Plan de actiune in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in perioada 2022 - 2027 (Descarca)
 • Dispozitie privind actualizarea documentelor de interes public si a documentelor produse si/sau gestionate la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (descarca)
 • Strategia anuala de achizitii publice 2021. ( descarcare )
 • Politica in Domeniul Calitatii ( descarcare )
 • Strategia anuala de achizitii publice 2020 ( descarcare )
 • Procedura operationala ATESTAREA, REATESTAREA SI MONITORIZAREA ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST ( descarcare )
 • Act aditional la Protocolul de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor nr. 10500/20.02.2018 ( descarcare )
 • Program anual al achizitiilor publice 2018 ( descarcare )
 • Strategia anuala de achizitii publice 2018 ( descarcare )
 • Protocol de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor ( descarcare )
 • Regulament privind acreditarea reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea ( descarcare )
 • Codul de conduita, etica si profesionala pentru salariatii DGASPC Valcea, functionari publici de conducere si executie, aprobat prin Dispozitia nr. 873/30.12.2019. ( descarcare )
 • Codul de conduita, etica si deontologie profesionala pentru salariatii DGASPC Valcea, a personalului contractual, aprobat prin Dispozitia nr. 874/30.12.2019. ( descarcare )
 • Contract colectiv de munca la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea valabil incepand cu anul 2015 ( descarcare )