CARDUL EUROPEAN PENTRU DIZABILITATE

www.dizab.eurocard.gov.ro

Urmare a parteneriatului institutional dintre Autoritatea National pentru Persoanele cu Dizabilitati si Consiliul Judetean Valcea, in baza Conventiei de eliberare a Cardului European pentru Dizabilitate, persoanele cu dizabilitati din judetul Valcea pot depune cererile pentru obtinerea acestor documente.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care da dreptul persoanelor cu dizabilitati la acces gratuit la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber in statele membre ale Uniunii Europene, participante la proiectul Asigurarea mobilitatii pentru persoane cu dizabilitati in Romania si Europa: Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda si Malta.

Persoanele care pot beneficia de Cardul European pentru Dizabilitate :

 • Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap in termen de valabilitate;
 • Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap in termen de valabilitate;

Modalitatea de obtinere a Cardului European pentru Dizabilitate:

 • Cardul se elibereaza la cerere;
 • Persoanele indreptatite vor depune o cerere in scris la registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, din Bd.Tudor Vladimirescu Nr. 28, Rm.Valcea sau pe e-mail: eurocardvl@yahoo.com

Persoane de contact:

Inspector superior-Merisel Ecaterina si sef Serviciu-Borta Ovidiu, tel.0350420276

Cererea va cuprinde :

 • domiciliul sau resedinta;
 • seria, numarul B.I./C.I., sau in cazul minorilor : a certificatului de nastere precum si domiciliul sau resedinta, seria, nr. B.I./C.I. a reprezentantului legal al acestuia;
 • numarul si perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap, inclusiv emitentul acestuia;
 • numar de telefon fix sau mobil, e-mail;
 • semnatura solicitantului sau dupa caz, a reprezentantului acestuia;
 • la cererea depusa se va anexa si o fotografie recent, tip buletin.

Modalitatea de depunere a cererii:

 • Cererea poate fi depusa si de parintele, reprezentantul legal, tutorele, precum si organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.
 • In cazul copilului cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, beneficiar al serviciilor al serviciilor din sistemul rezidential, cererea poate fi completata de catre reprezentantul legal al acestuia sau seful centrului, dupa caz.
 • In cazul adultului cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, beneficiar al serviciilor din sistemul rezidential, cererea poate fi completata de catre acesta sau dupa caz, de catre reprezentantul legal sau seful / directorul centrului.

Mentiuni:

 • Cardul European pentru Dizabilitate intra in vigoare de la 01.01.2017, fiind valabil pana in luna august 2020, este nominal si netransmisibil