Prezentare generala

 

MISIUNE: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C. Vâlcea) - este instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.Rolul acestei insituții este de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum şi a oricăror persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoi și are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei urmărind reinserția în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

 

VIZIUNE: un serviciu public de asistență socială performant, transparent, eficient, de calitate, care să atragă un grad crescut de mulțumire, încredere și loialitate a cetățenilor.

Principii care ne guvernează:

  • respect pentru persoană
  • autodeterminare
  • acceptare
  • individualizare
  • toleranţă
  • confidenţialitate
  • justiţie socială
  • integritate profesională.

 

Obiective strategice:

  1. Creșterea calității serviciilor sociale;
  2. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale